Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Elektrik enerji tarifelerinde kayıp kaçak miktarı oldukça fazla ve bu, kullanmadığımız halde tüketiciler olarak faturalarımıza yansıtılıyor.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Elektrik Piyasası Kanunu’nun son 7 yılda 9 kez değiştirildiğini vurgulayarak, “Belki de en dünyanın en çalışkan meclislerinden biriyiz ama çıkardığımız yasaları tekrar tekrar değiştirdiğimiz için fazla yol katedemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Elektrik ihtiyacının, “yüzde 7 artacak” derken son 4 yıldır artmadığını hatta bu yıl Kovid-19 yüzünden düştüğünü savunan Altıntaş, “Yurt dışından alınan döviz borcuyla bol bol doğal gaz santralleri yapıldı. Bu santraller üretim maliyeti nedeniyle çalışamıyor, milyarlarca dolar borca batmış durumdalar. Batık paralar da faturaların içine gizlice yerleştirilerek halka ödetilmeye çalışılıyor.” diye konuştu.

Devletin, tespit edemediği kayıp kaçak elektrik bedelini vatandaşa yüklememesi, bu oranın düşürülmesi için tedbir alması gerektiğini belirten Altıntaş, bu durumun, hukuk devleti ve adalet düşüncesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

“Enerji ithalatı yapılan ülke sayısı artırılmalı”

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, gelecek yıllarda uygulanacak projelerin, milli bir enerji politikasına dayanmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Enerji ham maddesinde dışa olan bağımlılığı azaltacak adımlar atıldığını hatırlatan Osmanağaoğlu, “Katetmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğu ortada. Kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, enerji ithalatı yapılan ülke sayısının artırılması, yer altı depolama kapasitesinin artırılması, ham petrol üretimini de artıracak faaliyetlere daha fazla yer verilmesi, maden üretiminde katma değerli ürün üretiminin artırılması, tabii kaynaklarımızın hak ettiği şekilde değerlendirilmesi, atılması gereken adımların başında geliyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Osmanağaoğlu, kanun teklifiyle, jeotermal kaynakların hızla işletmeye alınmasının hedeflendiğini, MTA’nın keşfettiği jeotermal kaynakların hızla işletmeye alınmasının sağlandığını, yeni alanlarda keşif çalışmaları için bütçe kaynağı oluşturulduğunu, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin etkinleştirildiğini ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, atık lastiklerin ve çöpün yakılması sonucunda elde edilen ürünlerin, “biyokütle” tanımı içine alınmasının, kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kenanoğlu, enerji piyasasına bakış açısının doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde olması gerektiğini anlattı.

“KDV oranı mesken abone grubundan tamamen kaldırılmalı”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, enerjinin, vatandaşların en önemli gider kalemlerinden olduğunu belirterek, 2016, 2017, 2018’de yaklaşık 21 milyonu konut olmak üzere 17,8 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini ve vatandaşın cebinden 500 milyon liranın, dağıtım şirketlerinin kasasına girdiğini savundu.

2006’da 7,1 lira olan açma-kapama bedelinin, 2020’de 37,3 liraya yükseldiğini dile getiren Arslan, “Bu artışın nedeni nedir? Ne değişti de açma-kapama bedelini 5 kat artırdınız?” diye sordu.

Kayıp kaçak miktarının, elektrik enerji tarifelerinde önemli bir paya sahip olduğuna işaret eden Arslan, “Teknik ve teknik olmayan kayıplar olarak bilinen kayıp kaçak miktarı oldukça fazla ve bu miktarda enerji miktarının bedeli, kullanmadığımız halde tüketiciler olarak faturalarımıza yansıtılıyor.” dedi.

Elektrik faturaları üzerinden alınan TRT payının, sanayi abone grubunda olduğu gibi tüm abone gruplarından kaldırılmasını isteyen Arslan, “Belediye tüketim vergisi tüm abone gruplarında yüzde 1 olarak uygulanmalı. KDV oranı, mesken abone grubundan tamamen kaldırılmalı, diğer abone grupları için makul bir seviyeye düşürülmeli.” diye konuştu.

Genel Kurulda, kanun teklifinin, maddeleri üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu